Kontakty

ADO-Service, s. r. o.
Nádražná 818
906 32 Jablonica, Slovensko

IČO: 36 417 971, DIČ: 2021826224, IČ DPH: SK2021826224

Spoločnosť ADO-Service, s. r. o. je členom Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky. Pozrite ADO-Service, s. r. o. na Finstate alebo ADO-Service, s. r. o v obchodnom registri.

Vedenie spoločnosti

Tomáš Kabaňa – konateľ spoločnosti
tomas@ado-service.sk, +421 915 777 801
Ing. Silvia Kabaňová – finančný manažér
silvia@ado-service.sk, +421 908 137 061
Ing. Martina Petrášová – fakturácia, backoffice
martina@ado-service.sk, +421 918 604 333
Ing. Peter Škarupa – technický manažér
peters@ado-service.sk, +421 903 554 620
Oľga Horvátová – účtovníctvo, mzdy
ucto@ado-service.sk, +421 918 604 333

Výroba reziva

Mgr. Branislav Pekník – manažér výroby reziva
brano@ado-service.sk, +421 908 222 899
Peter Oslej – vedúci zmeny
peter@ado-service.sk, +421 908 222 899
Ing. Jozef Vulgan – vedúci zmeny
jozef.vulgan.pila@gmail.com, +421 905 635 416

Biomasa a doprava drevnej hmoty

Renát Dudek – manažér pre ťažbu a biomasu
renodudek@gmail.com, +421 915 869 411
Zdeněk Pelcman – doprava a prebierky suroviny
+421 918 782 217

Výroba palivového dreva

Jaroslav Ščepka – manažér pre palivové drevo
jaro@ado-service.sk, +421 917 774 707
Martin Polák – výroba palivového dreva
palivo@ado-service.sk, +421 918 772 735

Kde nás nájdete