O nás

Spoločnosť ADO-Service, s. r. o. vznikla v roku 2004 so zameraním na piliarsku výrobu a obchod.

Spracovávame ihličnatú (smrek, jedľa, borovica) aj listnatú (dub, buk) guľatinu.

Našou hlavnou činnosťou je výroba reziva pre väzníkové krovy, výroba stavebného (hranoly, fošne, strešné laty, dosky) a priemyselného reziva určeného pre baliarenský priemysel a logistiku a výroba polotovarov pre výrobcov parkiet a nábytkársky priemysel.

Menej hodnotnú surovinu spracovávame za účelom výroby palivového dreva.

Poskytujeme aj služby v lesníctve, vlastníme ťažobné mechanizmy a v rámci svojho regiónu patríme k najväčším dodávateľom biomasy pre energetický priemysel.

Pohľad na dvor ADO
Novovybudované spevnené plochy v areáli spoločnosti

Zásadný zlom v činnosti našej spoločnosti nastal v roku 2018, kedy padlo rozhodnutie o investícii do novej technologickej linky na rezanie drevnej hmoty. Stará píla bola rozmontovaná až do základov a počas leta sa pripravovali priestory na umiestnenie novej technológie. Taktiež sa rekonštruovali aj vonkajšie skladové a manipulačné plochy.

Stará pílnica
Stará pílnica počas rekonštrukcie a betonáž základov pre novú technologickú linku

Začiatkom roka 2019 sa osadila kompletne nová technológia známej talianskej značky Primultini určená na prvotné spracovanie drevnej suroviny a následne sa montovali rozmietacie a omietacie stroje nemeckej značky Paul určené na ďalšie opracovanie.

Toto riešenie nám umožňuje dosiahnúť požadovanú produktivitu v objeme cca 70 – 100 m3 na jednu smenu pri zachovaní 100% kvality a presnosti, vysokej efektivity a variability.

Nová technológia Primultini a Paul
Osadenie novej pílnice šikmou stĺpovou pásovou pílou značky Primultini a rozmietací stroj Paul

Celková investícia do rekonštrukcie dosiahla výšku 2,8 mil. EUR. Týmto sme sa stali strategickým partnerom výrobných a dodávateľských spoločností na slovenskom, talianskom, nemeckom a rakúskom trhu. Našou prioritou sú kvalita, flexibilita a včasné a hlavne presné dodávky JUST-IN-TIME.

Počas roka 2019 prešla spoločnosť ADO-Service, s. r. o. viacerými certifikačnými procesmi. Sme držiteľom nasledovných certifikátov – FSC®, PEFC, LIGNOFIX a Osvedčenia o zhode výroby (C24- S10). Podporujeme trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a všetky naše výrobky dodávame s touto certifikáciou.

Vlastníme dve certifikované sušiarne typu Mϋhlböck s kapacitou 2x 50 m3 reziva. Momentálne sa pripravujeme na realizáciu výstavby ďalšej sušiacej komory značky SUZAR o objeme 100 m3. Na základe tejto certifikácie zabezpečujeme aj tepelné ošetrenie drevného materiálu podľa požiadaviek fytosanitárnej normy FAO ISPM č. 15.

Certifikáty

Certifikát FSC® – certifikát spracovateľského reťazca FSC® (chain of custody), ktorý sa udeľuje spoločnostiam, ktoré na svoje výrobky využívajú FSC® certifikované drevo a zároveň podnikajú enviromentálne, ekonomicky a sociálne zodpovedne. Certifikát je k dispozícii na stiahnutie v slovenskom a anglickom jazyku.

Certifikát PEFC – certifikát spracovateľského reťazca PEFC (chain of custody), ktorý prostredníctvom podpory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zabezpečuje v celom dodávateľskom reťazci lesných produktov, že drevo a nedrevené produkty lesa sú produkované za dodržiavania najvyšších ekologických, sociálnych a etických štandardov. Certifikát je k dispozícii na stiahnutie v slovenskom a anglickom jazyku.

Osvedčenie o zhode výroby č. 1023-CPR-1012 F – osvedčenie preukazuje schopnosť dodávať certifikované konštrukčné drevo pravouhlého prierezu triedeného podľa pevnosti (napr. väzníkové rezivo pre potreby výrobcov väzníkových krovov). Certifikát je k dispozícii na stiahnutie v slovenskom jazyku.

Osvedčenie č. 3598/2019 – k sušiarni Mϋhlböck o spôsobilosti zabezpečiť tepelné ošetrenie dreveného materiálu podľa požiadaviek fytosanitárnej normy FAO ISPM č. 15. Certifikát je k dispozícii na stiahnutie v slovenskom jazyku.

Osvedčenie o zápise do registra výrobcov a dovozcov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s registračným číslom SK – 3284. Certifikát je k dispozícii na stiahnutie v slovenskom a anglickom jazyku.

Referencie

Sme radi, že sa máme čím pochváliť. Pozrite si naše referencie.