Kontakt

Sídlo firmy a fakturačná adresa:

ADO-Service, s. r. o.
Nádražná 818
906 32 Jablonica, Slovensko

IČO: 36 417 971, DIČ: 2021826224, IČ DPH: SK2021826224

Bankové spojenie: IBAN: SK26 0200 0000 0032 8303 6356, BIC (SWIFT): SUBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18779/T

Konateľ (CEO): Tomáš Kabaňa, tomas@ado-service.sk
Konateľ: Dušan Kabaňa, dusan@ado-service.sk

Manažér obchodu a logistiky (COO): Jaroslav Ščepka, +421 917 774 707, jaro@ado-service.sk
Manažér píliarskej výroby (Sawmill COO): Mgr. Branislav Pekník, +421 908 222 899, brano@ado-service.sk

Ekonomika a ľudské zdroje (CFO & HR): Ing. Silvia Kabaňová, +421 908 137 061, silvia@ado-service.sk
Účtovníctvo (Accounting): Olga Horvátová, +421 918 604 333, ucto@ado-service.sk
Fakturácia  (Invoicing): Ing. Martina Petrášová, +421 918 604 333, martina@ado-service.sk

Prevádzky:

Výroba palivového dreva:
ADO-Service, s. r. o., Areál družstva 17, 906 32 Jablonica
Výroba a maloobchodný predaj paliva: Jaroslav Čerešník, +421 918 772 735, ceresnik@ado-service.sk

Výroba reziva, píla:
ADO-Service, s. r. o., Nádražná 818, 906 32 Jablonica
Výroba reziva, odbyt: Ing. Jozef Vulgan, +421 905 635 416, pila@ado-service.sk

Biomasa, ťažba:
Vedúci ťažby, biomasa (Biomass production, logging): Renát Dudek, +421 915 869 411, reno@ado-service.sk

Mapa:


Zväčšiť mapu