O nás

Naša spoločnosť vznikla v roku 2004 a pôsobí v drevospracujúcom priemysle. Korene spoločnosti siahajú až do roku 1997 kedy sa konateľ spoločnosti p. Tomáš Kabaňa začal zaoberať obchodom a ťažbou dreva v regióne Záhoria. Sídlo spoločnosti a jej dve prevádzky sa nachádzajú v obci Jablonica vzdialenej 10 km od mesta Senica.

Spoločnosť ADO-Service, s.r.o. sa od svojho založenia zameriava na široké spektrum činností, ktoré súvisia s lesnou výrobou a zhodnocovaním drevnej suroviny. Záber spoločnosti sa rozdeľuje na 3 hlavné skupiny činností. Prevádzka píla reziva, ktorá sa nachádza na Nádražnej ul., zabezpečuje výrobu stavebného reziva a disponuje potrebnou technikou na uspokojenie všetkých požiadaviek náročného zákazníka. Firma vlastní komorové sušiarne dreva Mühlbeck 2 x 50 m3.

Druhou činnosťou firmy je výroba palivového dreva, ktorá sa nachádza v areály poľnohospodárskeho družstva Jablonica. Mesačná produkcia firmy je na úrovni 3500 prm palivového dreva prevažne v sortimente buk a dub určeného na export.

Jednou z ďalších činností firmy je ťažba dreva a obchod s guľatinou. Na túto činnosť je firma vybavená vlastnou lesníckou technikou, ktorú každý rok dopĺňame o nové mechanizmy. V spolupráci s ďalšími spoločnosťami prevažne z banskobystrického regiónu zabezpečujeme obchod a dopravnú logistiku v guľatine i vláknine v rôznych kvalitatívnych triedach v sortimentoch smrek, jedľa, borovica a listnatých drevinách buk, dub a agát. Spoločnosť sa začína etablovať i na trhu s biomasou.

Paletu vlastných činností potom uzatvárajú práce a služby v lesníctve zahŕňajúce služby odborného lesného hospodára a technické zabezpečenie lesníckej výroby.