O nás

Spoločnosť ADO-Service, s. r. o. vznikla v roku 2004 a od začiatku je zamerané na drevársku výrobu. Našou hlavnou činnosťou je výroba reziva. Koncetrujeme sa na dodávky priemyselného reziva pre baliaci priemysel v drevinách SM, BO, BK. Tiež vyrábame rezivo určené pre stavebný priemysel – hranole, fošne, dosky, laty a polotovary pre výrobu väzníkových krovov. Dodávame polotovary pre parketársky priemysel v drevine DB. Menej hodnotnú surovinu spracúvame ako palivové drevo. Poskytujeme služby v lesníctve. Vlastníme ťažobné mechanizmy a v rámci svojho regiónu patríme medzi najväčších dodávateľov biomasy pre energetický priemysel.

Pohľad na dvor ADO
Novo vybudované spevnené plochy v areáli spoločnosti

Zásadný zlom v činnosti našej spoločnosti prišiel v roku 2018 kedy padlo rozhodnutie na rekonštrukciu súčasnej pílnice a osadenie novej technologickej linky na porez drevnej hmoty. Stará pílnica bolo rozobraná do základov a počas leta sa pripravovali plochy na umiestnenie novej technológie. Investícia sa vyžiadala aj prípravu vonkajších plôch na sklad a manipuláciu drevnej suroviny

Stará pílnica
Stará pílnica počas rekonštrukcie a betonáž základov pre novú technologickú linku

Začiatkom roka 2019 prišlo k samotnej realizácii osadenie pílnice novou technológiou. Vstupný porez drevnej suroviny je riešený šikmou stĺpovou pásovou pílou talianskej výroby zn. Primultini a v následom kroku prebieha rozmetanie reziva na rozmetacích strojoch nemeckej zn. Paul. Toto riešenie nám umožňuje veľkú variabilitu porezu pri zachovaní vysokej efektivity a presnosti porezu drevnej hmoty.

Nová technológia Primultini a Paul
Osadenie novej pílnice šikmou stĺpovou pásovou pílou zn. Primultini a rozmetací stroj Paul

Celková investícia do rekonštrukcie pílnice, vybudovanie nových spevnených plôch v rámci areálu spoločnosti a osadenie novej technologickej linky dosiahla výšku 2,8 mil. EUR. Zo strategického hľadiska sme sa stali partnerom, na ktorého kvalitu a dodržanie termínu dodávok reziva, či už priemyselného alebo stavebného zamerania sa spoliehajú výrobné a dodávateľské spoločnosti na slovenskom, talianskom, nemeckom a rakúskom trhu.

Počas roka 2019 spoločnosť ADO-Service, s. r. o. prešla certifikačným procesom FSC a PEFC. Podporujeme trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a všetky naše výrobky dodávame pod touto certifikáciou.