O nás

Spoločnosť ADO-Service, s. r. o. vznikla v roku 2004 a od začiatku je zamerané na drevársku výrobu. Našou hlavnou činnosťou je výroba reziva. Koncetrujeme sa na dodávky priemyselného reziva pre baliaci priemysel v drevinách SM, BO, BK. Tiež vyrábame rezivo určené pre stavebný priemysel – hranole, fošne, dosky, laty a polotovary pre výrobu väzníkových krovov. Dodávame polotovary pre parketársky priemysel v drevine DB. Menej hodnotnú surovinu spracúvame ako palivové drevo. Poskytujeme služby v lesníctve. Vlastníme ťažobné mechanizmy a v rámci svojho regiónu patríme medzi najväčších dodávateľov biomasy pre energetický priemysel.

Pohľad na dvor ADO
Novo vybudované spevnené plochy v areáli spoločnosti

Zásadný zlom v činnosti našej spoločnosti prišiel v roku 2018 kedy padlo rozhodnutie na rekonštrukciu súčasnej pílnice a osadenie novej technologickej linky na porez drevnej hmoty. Stará pílnica bolo rozobraná do základov a počas leta sa pripravovali plochy na umiestnenie novej technológie. Investícia sa vyžiadala aj prípravu vonkajších plôch na sklad a manipuláciu drevnej suroviny

Stará pílnica
Stará pílnica počas rekonštrukcie a betonáž základov pre novú technologickú linku

Začiatkom roka 2019 prišlo k samotnej realizácii osadenie pílnice novou technológiou. Vstupný porez drevnej suroviny je riešený šikmou stĺpovou pásovou pílou talianskej výroby zn. Primultini a v následom kroku prebieha rozmetanie reziva na rozmetacích strojoch nemeckej zn. Paul. Toto riešenie nám umožňuje veľkú variabilitu porezu pri zachovaní vysokej efektivity a presnosti porezu drevnej hmoty.

Nová technológia Primultini a Paul
Osadenie novej pílnice šikmou stĺpovou pásovou pílou zn. Primultini a rozmetací stroj Paul

Celková investícia do rekonštrukcie pílnice, vybudovanie nových spevnených plôch v rámci areálu spoločnosti a osadenie novej technologickej linky dosiahla výšku 2,8 mil. EUR. Zo strategického hľadiska sme sa stali partnerom, na ktorého kvalitu a dodržanie termínu dodávok reziva, či už priemyselného alebo stavebného zamerania sa spoliehajú výrobné a dodávateľské spoločnosti na slovenskom, talianskom, nemeckom a rakúskom trhu.

Počas roka 2019 spoločnosť ADO-Service, s. r. o. prešla certifikačným procesom FSC® a PEFC®. Podporujeme trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a všetky naše výrobky dodávame pod touto certifikáciou.

Certifikáty

Spoločnosť ADO-Service, s. r. o. je držiteľom nasledovných certifikátov a osvedčení:

Certifikát FSC® – spoločnosť ADO-Service, s. r. o. je držiteľom certifikátu spracovateľského reťazca FSC® (chain of custody). Certifikát sa udeľuje spoločnostiam, ktoré na svoje výrobky využívajú drevo s FSC certifikátom a zároveň podnikajú environmentálne, ekonomicky a sociálne zodpovedne. Certifikát je k dispozícii na stiahnutie v slovenskom a anglickom jazyku.

Certifikát PEFC® – spoločnosť ADO-Service, s. r. o. je držiteľom certifikátu spracovateľského reťazca PEFC® (chain of custody). PEFC® prostredníctvom podpory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zabezpečuje v celom dodávateľskom reťazci lesných produktov, že drevo a nedrevné produkty lesa sú produkované za dodržiavania najvyšších ekologických, sociálnych a etických štandardov. Certifikát je k dispozícii na stiahnutie v slovenskom a anglickom jazyku.

Osvedčenie o zhode výroby č. 1023-CPR-1012 F – osvedčenie preukazuje schopnosť našej spoločnosti dodávať certifikované konštrukčné drevo pravouhlého prierezu triedené podľa pevnosti. Pod týmto osvedčením spoločnosť dodáva najmä väzníkové rezivo pre potreby výrobcov väzníkových krovov. V roku 2020 prešla spoločnosť znova kontrolou dohľadu nad systémom riadenia výroby certifikovaného výrobku.

Osvedčenia č. 3598/2019 o zabezpečení tepelného ošetrenia dreveného obalového materiálu podľa požiadaviek fytosanitárnej normy FAO ISPM č. 15. Predmetné osvedčenie je dôležité pri dodávkach priemyselného reziva pre obalový priemysel. Súčasťou je oprávnenie používať značku a opraviť drevený obalový materiál v súlade s ISPM 15 v slovenskom a anglickom jazyku.