Zmena v spoločnosti ADO-Service, s. r. o.

Radi by sme Vás informovali, že v našej organizácii prišlo k zmene na pracovnej pozícii externej logistiky a veľkoobchodu s palivový drevom.

Jaroslav Ščepka z tejto pozície odchádza mimo spoločnosť ADO-Service, s. r. o. a nové rozdelenie kompetencíí bude nasledovné:

Veľkoobchod s palivový drevom preberá riaditeľ spoločnosti – Ing. Martin Sýkora, martin@ado-service.sk, +421 917 370 757.

Logistiku a organizovanie externých kamiónových prepráv bude viesť – Anna Zvonárová, anna@ado-service.sk, +421 917 774 707.

Jaroslavovi ďakujeme za vykonanú prácu v našej spoločnosti a prajeme mu veľa úspechov v ďaľšom profesijnom živote.