Dodávky certifikovaného stavebného reziva

Spoločnosť ADO-Service, s. r. o. prešla úspešne certifikáciou na dodávky stavebného reziva vyrobeného v súlade s ČSN EN 14081-1 +A1:2011 Drevené konštrukcie: Konštrukčné rezivo pravouhlého prierezu triedené podľa pevnosti. Táto norma je zhodná s nemeckou normou DIN 4074-1 a slovenskou normou STN EN 14081-1 +A1:2011.

Od septembra 2019 naším zákazníkom dodávame stavebné rezivo pod touto certifikáciou v triede pevnosti S10 – C24. Pre naších odberateľou certifikácia znamená, že stavebné rezivo dodávané našou spoločnosťou spĺňa pevnostné požiadavky podľa tejto normy a umožňuje im zachovať certifikáciu počas celého reťazca výroby až po finálny produkt.

Zobraziť certifikát ADO-Service, s. r. o. – ČSN EN 14081-1 +A1:2011.